Cura, manipulació i control de catèters vasculars venosos

Activitat dirigida a professionals d’infermeria que vulguin actualitzar coneixements i desenvolupar habilitats (tècniques i comunicatives) relacionades amb el maneig de diferents dispositius venosos

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Actualitzar coneixements i ampliar les competències clíniques a través de la pràctica en cures, manipulació i manteniment de catèters d’accés vasculars venós, amb un enfoc a la prevenció d’esdeveniments adversos, per tal d’augmentar la qualitat de l’assistència i la seguretat del pacient.

Objectius específics:

 • Adquirir coneixements sobre els diferents tipus de catèters vasculars i les principals indicacions d’ús
 • Conèixer les diferents modalitats de tractament de les infeccions associades amb els catèters vasculars
 • Valorar de forma continuada i aplicar les cures necessàries dels catèters (CVCIP, CVM, CVC i CVC amb reservori subcutani) per mantenir la seva ubicació i permeabilitat, així com minimitzar possibles complicacions
 • Desenvolupar intervencions que contribueixin a prevenir les infeccions relacionades amb els catèters associats a l’equip d’infusió, a la llum del catèter i a l’asèpsia de la pell
 • Conèixer les complicacions relacionades amb la inserció i manteniment d’un catèter i el maneig de les mateixes
 • Conèixer les complicacions associades a la infecció de catèter venós central (CVC)
 • Aplicar les mesures de prevenció, detecció i tractament de la flebitis.

Continguts:

 • Tipus de catèters vasculars
 • Manifestacions clíniques de les infeccions relacionades amb els catèters vasculars
 • Diagnòstic, tractament i prevenció de la bacterièmia relacionada amb catèter intravascular
 • Competències infermeres en el maneig dels diferents dispositius venosos
 • Mesures generals i aplicació de tècniques en les cures dels catèters
 • Manteniment de la permeabilitat del catèter
 • Flebitis: Tipus, símptomes i prevenció
 • Control del catèter: prevenció d’infeccions i altres complicacions. Ús d’apòsits, segellat i obturació
 • Administració de sang i productes sanguinis en el CVC i CVCIP
 • Administració de medicaments en el CVC i CVCIP

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències serà en modalitat presencial.

L’activitat es durà a terme a través d’exposició de continguts teòrics, tallers d’entrenament en habilitats clíniques sobre el maneig de dispositius venosos, i posteriorment el treball de simulacions clíniques en modalitat virtual, on els participants tindran l’oportunitat d’aplicar els coneixements i habilitats treballats.

 1. Exposició dels estàndards teòrics
 2. Tallers d'entrenament d’habilitats clíniques

Tallers pràctics d’entrenament en habilitats clíniques, on els participants practicaran les habilitats de cura, manipulació i control de diferents tipus de catèters inserits en simuladors parcials de braços de venopunció, torsos de tronc superior per inserció de CVC, i pads de pell simulada per inserció de CVC reservori subcutani.

 1. Casos clínics simulats relacionats amb la cura, manipulació i control de catèters vasculars venosos

Treball de casos clínics simulats en diferents entorns reals on els participants tindran l’oportunitat d’analitzar i reflexionar sobre els coneixements i habilitats treballats. Mentre els participants visualitzen cada cas clínic, prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una valoració i reflexió conjunta en el debriefing amb la docent facilitadora de l’activitat.

Professorat:

Lurdes Juanola Fita

Infermera especialitzada en urgències. Infermera del Banc de Sang i Teixits durant 13 anys.

Postgrau en Simulació i Innovació Docent per a Professionals de la Salud a la FUB, Postgrau Emergència Atenció Extrahospitalària Urgent (UdG), Postgrau de malalts crítics (URL),

Postgrau de Cures d’ infermeria en el Malalt Crònic (UdG). Ajudant de coordinació de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de la UdG, docent col·laboradora de simulació clínica a UdG i a l'Hospital Dr.Josep Trueta de Girona. Col·laboradora clínica de 4DHealth Innovation Simulation Center

Informació general

Dirigit a:

Professionals d'infermeria

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

12 persones

Lloc:

a determinar

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta