Eduació en neurobiologia del dolor (PNE) i habilitats comunicatives

Activitat adreçada a fisioterapeutes que vulguin adquirir coneixements i habilitats en l'abordatge del pacient amb dolor crònic, específicament a l'àrea de l'educació en neurobiologia del dolor i les habilitats comunicatives.

El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Consolidar l'aplicació clínica del model biopsicosocial en l'àmbit de la fisioteràpia
 • Utilitzar l'educació com a eina terapèutica per a l'abordatge del pacient amb dolor crònic
 • Conscienciar sobre la importància de l'ús de recursos i habilitats comunicatives a l'hora d'aplicar la PNE
 • Aplicar la PNE com a eina per promoure el canvi conductual al pacient amb dolor crònic

Objectius específics:

 • Aprendre a individualitzar cada sessió de PNE en funció de les necessitats i dubtes del pacient
 • Aplicar la PNE adaptant el llenguatge verbal al nivell de comprensió del pacient
 • Saber redefinir a través de la PNE, el valor amenaçador que té el dolor per al pacient
 • Fomentar l'aprenentatge de nous coneixements relacionats amb el dolor, utilitzant experiències del mateix pacient
 • Utilitzar el llenguatge persuasiu com a eina per reestructurar els pensaments, creences i actituds maladaptatives que té el pacient en relació amb el dolor
 • Aprendre a fer servir diferents recursos lingüístics i de comunicació que contribueixin a millorar l'eficàcia i l'eficiència de la PNE
 • Capacitar al pacient en l'adquisició d'habilitats i recursos per millorar l'autogestió del dolor

Continguts:

 • Introducció
  • Abordatge biopsicosocial del pacient amb dolor múscul-esquelètic: Els 3 pilars de la fisioteràpia
  • Abordatge del pacient amb dolor crònic: Hands on & Hands off
  • Que necessita el fisioterapeuta per abordar el pacient amb dolor crònic
  • Actualitzacions a l'abordatge del dolor múscul-esquelètic: Que ens diuen les guies de pràctica clínica
  • Tipus d'educació: De l'educació en salut a la PNE
 • Conceptes generals
  • Indicacions de l'educació en dolor
  • Educació en dolor segons el model biomèdic & model biopsicosocial
  • Principis i objectius de la PNE
  • Evolució al paradigma d'aplicació de la PNE: Més enllà dels coneixements
  • Aplicació de la PNE en funció del mecanisme subjacent de dolor
  • Continguts bàsics en una sessió de PNE
  • Evidència científica i PNE
 • Comunicació i PNE
  • Utilització de recursos comunicatius a l'hora d'implementar la PNE
  • L'ús de metàfores a l'àmbit de l'educació en dolor
  • Llenguatge persuasiu aplicat a la PNE
  • Entrevista motivacional i PNE
 • Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutes

Modalitat:

Presencial

Durada:

16 hores

Nº Places:

16 persones

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta