Electrocardiografia Bàsica

Curs destinat a professionals sanitaris que vulguin adquirir coneixements bàsics d’electrocardiografia i aprendre a interpretar un electrocardiograma (ECG). L’activitat inclou el treball de casos pràctics simulats on els participants podran aplicar els conceptes bàsics apresos, amb el propòsit de poder identificar les anormalitats en el registre del ECG

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Adquirir i actualitzar coneixements en la tècnica de realització, registre i interpretació d’un ECG

Objectius específics:

 • Realitzar correctament un ECG
 • Recórrer les 12 derivacions
 • Incorporar la terminologia: ona P, segment PR, complex qRs, punt J, segment ST, ona U, ona T
 • Analitzar sistemàticament un ECG
 • Reconèixer un ECG normal / anormal. Examen inicial a urgències
 • Reconèixer les hipertròfies de les diferents cavitats cardíaques
 • Reconèixer les principals arrítmies cardíaques hiperactives i hipoactives
 • Reconèixer les arrítmies potencialment greus
 • Reconèixer la patologia isquèmica

Continguts:

1. Record anatomofisiològic

2. Principis bàsics d’electrocardiografia

3. Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació

Ones

 • Ona P
 • Interval PR
 • Complex QRS
 • Segment ST
 • Onda T
 • Interval QT
 • Onda U
 • Interval RR

Interpretació

 • Ritmo
 • Freqüència
 • Eix
 • Onda P
 • Interval PR
 • Complex QRS
 • Segment ST, Onda T, Interval QT, Onda U

4. ECG normal i desviacions de la normalitat

   • Valors normals del ECG
   • Desviacions no patològiques de la normalitat

5. Trastorns en l’ECG

   • Trastorns de les cavitats cardíaques
    • Creixement auricular

Trastorns de la conducció de l’impuls. Arrítmies

   • Bradiarítmia
    • D’origen sinusal
    • Patologia del node sinusal
    • Bloquejos
     • Hemibloquejos
     • Bloquejos de rama
     • Bloquejos AV
   • Taquiarítmies
    • D’origen sinusal
    • Arrítmies de QRS ample i QRS estret

Patologia isquèmica

   • Síndrome Coronari Agut

Alteracions de l’ECG produïdes per altres patologies

   • Pericarditis
   • Tromboembolisme pulmonar
   • Alteracions metabòliques
    • Hipopotassèmia
    • Hiperpotassèmia
    • Hipomagnessèmia

Alteracions produïdes per fàrmacs

   • Digital
   • Betabloquejants

6. Entrenament habilitats clíniques: Casos pràctics simula

Informació general

Dirigit a:

Medicina i Infermeria

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta