Formació bàsica en el maneig d'ostomies

Activitat teòric-pràctica dirigida a professionals de l’àmbit d’infermeria que vulguin adquirir i actualitzar els coneixements i habilitats necessàries per a la cura dels pacients portadors d'ostomies digestives i urinàries.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

  • Reconèixer els diferents tipus d'ostomies, així com el maneig dels dispositius
  • Reconèixer i tractar les complicacions més freqüents de les ostomies

Objectius específics:

Metodologia:

  • Classe magistral amb Power Point i resolució de dubtes
  • Part pràctica
    • Casos clínics (2 grups de treball)
    • Material didàctic per a la resolució de complicacions
    • Rol playing

Informació general

Dirigit a:

Professionals d'infermeria

Modalitat:

Presencial

Durada:

5 hores

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta