Novetat!

Formació d'Instructors

Curs dissenyat per a qualsevol professional a qui li agradi adquirir  coneixements i confiança en la construcció/disseny d'experiències d'aprenentatge basades en la simulació i/o introduir la simulació en els currículums existents.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Demostrar els coneixements i habilitats necessàries per facilitar una experiència d’aprenentatge utilitzant la simulació com a eina educacional i/o d’entrenament.

Objectius específics:

 • Analitzar els beneficis de les teories d’aprenentatge de l’adult i demostrar l’habilitat d'utilitzar la simulació com a eina d'aprenentatge i/o entrenament.
 • Identificar les diferents fases en el desenvolupament d’una experiència d’aprenentatge basada en la simulació (SBLE).
 • Aplicar els coneixements adquirits en el disseny i la facilitació d’una experiència d’aprenentatge basada en simulació.
 • Demostrar l’habilitat d’introduir la metodologia de simulació en un currículum existent.
 • Aplicar els nous estàndards de millor pràctica de simulació d'INACSL.
 • Interpretar el rol del facilitador durant una SBLE.
 • Reconèixer la importància del debriefing com a part d’una SBLE.

Continguts:

 • Revisió de teories de l'aprenentatge de l'adult
 • Normes de conducta i briefing
 • Objectius d'aprenentatge i resultats esperats
 • Creació d'una SBLE
 • Facilitació d'una SBLE
 • Debriefing
 • Factors humans, habilitats no tècniques i comunicació

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i tindrà una modalitat principalment presencial, constant-hi també un part no presencial (online). El curs serà facilitat mitjançant l’ús de:
 • Presentacions teòriques didàctiques (Power Point, Videos)
 • Assignacions d’estudi
 • Qüestionaris d’elecció múltiple pre i post formació
 • Workshops
 • Presentacions de casos clínics
 • Grups de treball i discussions
El rol i tasques que desenvoluparà el facilitador durant els tallers pràctics seran les següents:

- Exposició de les competències i objectius d’aprenentatge de l’activitat formativa.

- Briefing del cas: Sessió informativa inicial que ofereix als participants una orientació prèvia sobre els objectius d’aprenentatge de la simulació que es durà a terme i de l’entorn de simulació, afavorint la revisió de les expectatives i l’oportunitat de fer preguntes per aclarir possibles dubtes. - Simulació del cas clínic (professionals i pacients estandarditzats). - Debriefing del cas: Activitat que segueix una experiència de simulació dirigida per un facilitador en el que es retroalimenta el rendiment dels participants estimulant-los a la discussió i el pensament reflexiu.

Professorat:

Juan Antonio Muro Sans Infermer i expert en simulació mèdica amb experiència en facilitar i implementar programes de formació de simulació en l'Orient Mitjà i Europa durant els darrers 8 anys. Master en Simulació Clínica per el UCL de Londres. Va formar part de l'equip d'arrencada per posar en funcionament el Centre de Simulació Mèdica Khalaf Al Habtoor a Dubai Healthcare City abans de passar a la Cleveland Clinic Abu Dhabi al maig de 2014. Ha estat el director de simulació del 4D Health de l’abril del 2017 fins el novembre del 2018. Està cursant el doctorat en Simulació Clínica a la Universitat de Navarra (UNAV).   Franc Espinar Lacueva Graduat en Psicologia (2013) a la Universitat de Barcelona (UB). Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 2015) i Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport-Blanquerna, Universitat Ramon Llull, 2014). Màster Universitari en Gestió Sanitària (2018) a la Universitat Internacional de Catalunya.

Informació general

Dirigit a:

Qualsevol professional i/o organització

Modalitat:

Presencial

Horari:

8:00h a 15:00h

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Crèdits:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta