Formació d'Instructors

Curs dissenyat per a qualsevol professional a qui li agradi adquirir  coneixements i confiança en la construcció/disseny d'experiències d'aprenentatge basades en la simulació i/o introduir la simulació en els currículums existents.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Demostrar els coneixements i habilitats necessàries per facilitar una experiència d’aprenentatge utilitzant la simulació com a eina educacional i/o d’entrenament.

Objectius específics:

 • Analitzar els beneficis de les teories d’aprenentatge de l’adult i demostrar l’habilitat d'utilitzar la simulació com a eina d'aprenentatge i/o entrenament.
 • Identificar les diferents fases en el desenvolupament d’una experiència d’aprenentatge basada en la simulació (SBLE).
 • Aplicar els coneixements adquirits en el disseny i la facilitació d’una experiència d’aprenentatge basada en simulació.
 • Demostrar l’habilitat d’introduir la metodologia de simulació en un currículum existent.
 • Aplicar els nous estàndards de millor pràctica de simulació d'INACSL.
 • Interpretar el rol del facilitador durant una SBLE.
 • Reconèixer la importància del debriefing com a part d’una SBLE.

Continguts:

 • Revisió de teories de l'aprenentatge de l'adult
 • Normes de conducta i briefing
 • Objectius d'aprenentatge i resultats esperats
 • Creació d'una SBLE
 • Facilitació d'una SBLE
 • Debriefing
 • Factors humans, habilitats no tècniques i comunicació

Informació general

Dirigit a:

Qualsevol professional i/o organització

Modalitat:

Presencial

Calendari:

10, 11 i 17 de maig 2019

Durada:

24 hores

Horari:

8:30h a 17:30h

Preu:

550€

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Crèdits:

4'1 crèdits

Inscripcions i

més informació

contacta