Lideratge, comunicació i motivació

ESTRATÈGIES PER A MILLORAR L'EFICIÈNCIA I EL CLIMA LABORAL

Com a líder d’equips, un dels reptes que cal afrontar és aconseguir que les persones assoleixin el seu màxim potencial, gestionar el talent potenciant les habilitats, les capacitats directives i del personal en base la neurociència, obtenint un major rendiment personal i un equip més motivat.

Aquest curs té l’objectiu de treballar i potenciar les habilitats del lideratge, la comunicació i la motivació, factors estratègics per al bon funcionament de les organitzacions i dels grups. Si hi ha confiança i bona comunicació entre els companys, el rendiment del grup millora substancialment; si no n’hi ha, els conflictes es multipliquen i cau necessàriament el rendiment.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Objectius específics:

Continguts:

COMUNICACIÓ
 • El model Bridge d’Estils Relacionals:
  • Bases del model
  • Els 4 Estils bàsics
  • Com ens veuen i com ens poden veure
  • (Trets d’eficàcia i ineficàcia de cada Estil)
 • Descobrint el meu Estil Relacional
  • Informe personalitzat
 • Habilitats de comunicació i Estils
  • Com ens comuniquem amb cada Estil
  • Assertivitat, feedbak i males noticies segons els estils
  • Connectar amb els altres
 • Identificar l’estil del meu interlocutor
LIDERATGE

Habilitats bàsiques d’un líder

 • Escolta activa, empatia i acompanyament
 • Els 5 nivells de comunicació
 • Assertivitat: Reptes i estratègies assertives davant els conflictes
 • Saber donar feedback

Neurobiologia del comportament

 • Neurociència, gestió Emocional, evolució cerebral i comportament
 • Competitivitat i Cooperació. Repercussió als equips i empreses

Neurolideratge

 • Estat Anímic. Neurotransmissors i respostes emocionals
 • Pensament divergent i Flexibilitat

Informació general

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta