Aplicació clínica del model biopsicosocial: raonament clínic i estratègies de tractament

Activitat adreçada a fisioterapeutes que vulguin adquirir coneixements i habilitats en l’abordatge del pacient amb dolor crònic, específicament en l'àrea de l'educació en neurociència de el dolor i habilitats comunicatives.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Estructurar, ordenar i optimitzar el procés de raonament clínic
 • Consolidar l'aplicació clínica del model Biopsicosocial en la pràctica de fisioteràpia
 • Construir una estratègia terapèutica basada en l'educació en neurobiologia del dolor per l'abordatge del pacient amb dolor crònic
 • Implementar en clínica habilitats comunicatives per fer que l'educació sigui més eficaç i eficient
 • Adquirir les capacitats comunicatives necessàries per obtenir una aliança terapèutica a partir de la qual millorar l'adherència al tractament

Objectius específics:

 • Integrar "The Flag System" dins del procés de raonament clínic a partir de la identificació dels senyals específiques de cada bandera clínica
 • Discriminar en l'anamnesi les característiques clíniques dels diferents tipus de dolor
 • Promoure el reconeixement del mecanisme fisiopatològic predominant en el pacient amb dolor crònic
 • Reconèixer els factors de cronificació i la seva rellevància clínica en el pacient amb dolor crònic
 • Aplicar l'educació en neurociència de el dolor, adequant el llenguatge verbal al nivell de comprensió del pacient
 • Impulsar l'ús de metàfores i de llenguatge persuasiu durant el procés de reconceptualització de les cognicions i emocions maladaptatives que té el pacient en relació a el dolor
 • Transmetre confiança i empatia al pacient mitjançant llenguatge verbal i no verbal
 • Implementar l'escolta activa en la relació pacient-terapeuta
 • Traslladar al pacient informació clara, senzilla i veraç sobre el pronòstic de curació sense generar falses expectatives
 • Utilitzar llenguatge motivacional per fomentar la implicació activa del pacient en la resolució del quadre clínic.

Continguts:

BLOC 1: CONCEPTES GENERALS EN DOLOR
 • Epidemiologia del dolor
 • Actualitzacions en neurofisiologia del dolor: més enllà del model biomèdic i biopsicosocial
 • Tipus de dolor i conceptes associats: dolor nociplàstic / dolor complex / dolor neuropàtic / dolor nociceptiu
 • Factors cronificadors del dolor (sensibilització central & comorbiditats)
 • Síndromes de sensibilització central: Fibromiàlgia, etc.
 BLOC 2: RAONAMENT CLÍNIC
 • Integració dels diferents models de dolor en el procés de raonament clínic
 • Anamnesi del símptoma & anamnesi centrada en la persona
 • Sistema de banderes ( "The Flag System"): model biomèdic & biopsicosocial
 • Diagnòstic diferencial basat en mecanismes subjacents i patrons clínics
 • Reconeixement i rellevància clínica de la sensibilització central: índexs / escales / qüestionaris i ús d'algoritmes
 • Cas clínic simulat
 BLOC 3: EDUCACIÓ EN NEUROBIOLOGIA DEL DOLOR
 • L'educació en neurobiologia del dolor com a intervenció terapèutica
 • Indicacions de la intervenció mitjançant neurobiologia del dolor
 • Obstacles en l'educació en neurobiologia del dolor (diagnòstic basat en etiquetes mèdiques & diagnòstic basat en mecanismes d'acció / dissonància cognitiva)
 • Aplicació clínica de l'educació en neurobiologia del dolor en pacients amb dolor nociceptiu / dolor neuropàtic i dolor nociplàstic
 • Evidència científica sobre els efectes de la intervenció mitjançant educació en neurobiologia del dolor
 • Cas clínic simulat
BLOC 4: HABILITATS COMUNICATIVES
 • Importància de la comunicació clínica en el dolor musculoesquelètic
 • Iatrogènesis comunicativa: efecte placebo & efecte nocebo
 • Anamnesi orientada a la curació:
  • Què vol i necessita el pacient amb dolor?
  • Millora de l'adherència al tractament: escolta activa / empatia / motivació / presa de decisions compartida
  • Comunicació verbal i no verbal
  • Ús de metàfores en la neurociència del dolor
 • Cas clínic simulat

Metodologia:

El procés formatiu d'adquisició de competències serà en modalitat presencial. Constarà d'una part d’exposició d’estàndards teòrics basats en l'evidència, i una altra part pràctica relacionada amb el treball d'experiències d'aprenentatge amb simulació clínica, en modalitat virtual.

El curs serà facilitat mitjançant l’ús de :

 • Presentacions teòriques didàctiques (Power Point, Videos)
 • Assignacions d’estudi
 • Qüestionaris d’elecció múltiple pre i post formació
 • Workshops
 • Presentacions de casos clínics

Cada bloc constarà d’una part explicativa amb la corresponent documentació lectiva de suport en format power point, i dinàmiques d’activitats associades. L’altra part estarà relacionada amb la metodologia d’aprenentatge de simulació clínica, on els alumnes hauran de treballar diferents casos clínics relacionats amb cada mòdul en qüestió, i realitzaran anotacions en un checklist d'observació per posteriorment debatre, durant el debriefing, sobre la interpretació i anàlisi de cada cas.

El treball i anàlisi dels casos simulats permetran als participants analitzar i posteriorment establir una conversa reflexiva, oberta i sense judici amb el facilitador sobre les diferents formes d'actuar en un determinat cas o situació, amb el propòsit d'adquirir els objectius d'aprenentatge mitjançant la seva autoreflexió.

El docent / facilitador de l'activitat serà la persona que guiarà l'activitat i amb qui els participants realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a la visualització de cada cas clínic (debriefing). Els participants també disposaran de la documentació clínica i pedagògica relacionada amb cada cas, indispensable per l'òptima facilitació de l'activitat.

Professorat:

Aimar Orio Sallent.

Fisioterapeuta especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb dolor musculesquelètic i, amb experiència en facilitar i implementar programes de formació a través de la simulació en graus i formació continuada a Espanya i Amèrica del Sud durant els darrers 3 anys.

Màster en Fisioteràpia Manual Ortopèdica i Màster en Psiconeuroimmunologia clínica, Postgraus universitaris en Teràpia Manual i Cadenes Musculars.

Actualment responsable de l'àrea de simulació a Fisioteràpia del Centre d'Innovació en Simulació 4D Health i professor associat al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició a la Universitat de Lleida

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutes

Modalitat:

Presencial

Durada:

15 hores

Horari:

De 9h a 17:15H (Dia 1) / De 9h a 18:15h (Dia2)

Nº Places:

16 persones

Acreditació:

Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Crèdits:

2'6 crèdits

Inscripcions i

més informació

contacta