Primers auxilis per a la gestió emocional

El personal sanitari pateix en primera persona la incertesa, la por a la malaltia, la descoordinació de les administracions, la manca de mesures de protecció i de material, les pèrdues humanes, el nerviosisme dels pacients i familiars ...

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Aprenguin a identificar, comprendre i gestionar aquelles emocions que s'han anat activant durant el període de crisi, evitant complicacions i bloquejos posteriors, així com proporcionar noves eines per afrontar situacions complexes desenvolupant l'escolta activa i la empatia amb els seus pacients.

Objectius específics:

Continguts:

El programa es desenvoluparà en dos blocs presencials, de 4 hores de durada cadascun i amb un màxim de 20 persones, on a més dels conceptes teòrics, es compartiran experiències, s'analitzaran casos pràctics i s'oferiran eines de suport tant per a la gestió de les pròpies emocions com per a la comprensió i acompanyament en les emocions dels altres. Bloc I: Identificar, comprendre i gestionar les emocions

Reconèixer la situació de canvi i els mecanismes de defensa que s'activen. Validar les diferents respostes davant la crisi i aprendre a gestionar les emocions de manera positiva a través de la resiliència, la formació de pensaments positius, la relaxació o el mindfulness.

  • De la por a la tristesa
  • Respostes adaptatives i gestió de les emocions. Acceptació i perdó
  • Formació de pensaments positius
  • Relaxació a través de la respiració
Bloc II: Empatia i comunicació no violenta

A través de l'estudi de casos, reproduirem possibles situacions en què ens podem trobar en el tracte amb els pacients i generarem un debat obert i constructiu on desenvolupar l'empatia i adquirir nous aprenentatges i tècniques d'assertivitat i comunicació no violenta.

  • El llenguatge no verbal
  • L'escolta activa i empàtica
  • Assertivitat i resolució de conflictes
  • La comunicació no violenta

Informació general

Dirigit a:

Professionals de l'àmbit sanitari

Modalitat:

Presencial

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta