Transformar la comunicació per superar barreres relacionals

Els professionals de la salut es troben contínuament en escenaris en que han de donar suport als estats emocionals dins els hospitals. Això suposa un fort desgast més tenint en compte els anys que s'han viscut per falta de plantilla, i com no, l'època COVID que tot just sembla que es comença a deixar enrere.

Aleshores, cal plantejar-se la següent disjuntiva: Si els professionals de la salut vetllen pel benestar emocional als hospitals, qui vetlla pel benestar emocional dels professionals de la salut?

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Objectius específics:

Continguts:

 • El model Bridge d’Estils Relacionals:
  • Bases del model
  • Els 4 estils bàsics
  • Trets d’eficàcia i ineficàcia de cada estil
 • Descobrint el meu estil relacional
  • Informe personalitzat
 • Habilitats de comunicació i estils
  • Com ens comuniquem segons cada estil
  • Assertivitat, feedbak i males noticies segons els estils
  • Connectar amb els altres
 • Identificar l’estil del meu interlocutor

Informació general

Modalitat:

Presencial

Inscripcions i

més informació

contacta