Triatge i classificació de pacients a urgències

Activitat dirigida a professionals d’infermeria que vulguin millorar i practicar en situacions clíniques reals, les competències infermeres (tècniques i comunicatives) seguint el model andorrà de triatge (MAT) a les urgències hospitalàries.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Classificar els pacients en el servei d’urgències per a la seva atenció en funció dels criteris de prioritat clínica.

Objectius específics:

 • Identificar pacients en situació de risc vital
 • Assegurar una valoració ràpida i sistemàtica dels pacients, identificant aquells que requereixen d’una atenció prioritària
 • Reduir el risc de complicacions en el procés de classificació de pacients
 • Gestionar la derivació dels pacients a l’àrea d’ubicació més adequada, considerant els recursos assistencials disponibles
 • Assegurar l’avaluació contínua dels pacients mitjançant revaluacions periòdiques que garanteixin les seves necessitats d’atenció
 • Utilitzar un model de comunicació estructurada per proporcionar informació del pacient, assegurant la transferència d’informació completa i la comprensió del receptor
 • Donar informació completa als pacients i famílies sobre els tractaments a realitzar i els temps d’espera, facilitant la comprensió de la seva classificació de triatge

Continguts:

 • Competències infermeres en el triatge
 • Assignació dels nivells de triatge
 • Aspectes clau en la valoració i reavaluació del pacient
 • Tècniques i eines del triatge
 • Estratègies de transferència d’informació eficaç
 • Habilitats comunicatives amb pacients i famílies

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i serà de modalitat presencial, juntament amb una part no presencial de revisió de continguts teòrics.

La part presencial es durà a terme mitjançant l’exposició dels estàndards teòrics de l’activitat formativa i la posterior realització de casos clínics en el triatge hospitalari.

Els participants tindran un instructor i facilitador de referència, els quals guiaran l’activitat i amb qui realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a l’execució de cada cas clinic (debriefing).

Mentre un participant realitza el cas clínic, la resta de participants del grup visualitzaran en directe la seva execució des d’una aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una valoració i reflexió conjunta en el debriefing.

1)  Qüestionari de coneixements pre activitat

2)  Revisió estàndards teòrics

3)  Briefing de l’activitat

4)  Simulacions clíniques & visualitzacions en directe + debriefings

5)  Qüestionari de coneixements post activitat

6)  Conclusions i valoració de la jornada

Professorat:

Lurdes Juanola. Infermera
  • Infermera especialitzada en urgències. Postgrau en Simulació i Innovació Docent per a Professionals de la Salud a la FUB, Postgrau Emergència Atenció Extrahospitalària Urgent (UdG), Postgrau de malalts crítics (URL), Postgrau de Cures d’ infermeria en el Malalt Crònic (UdG). Ajudant de coordinació de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de la UdG, docent col·laboradora de simulació clínica a UdG i a l'Hospital Dr.Josep Trueta de Girona.

Informació general

Dirigit a:

Infermeria del Servei d’Urgències de qualsevol hospital

Modalitat:

Presencial

Durada:

7 hores

Nº Places:

16 persones

Acreditació:

Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Crèdits:

1'2 crèdits

Inscripcions i

més informació

contacta