Triatge i classificació de pacients a urgències

Activitat dirigida a professionals d’infermeria que vulguin millorar i posar en pràctica en situacions clíniques reals, les competències infermeres (tècniques i comunicatives) relacionades amb el procediment estandarditzat del triatge a les urgències hospitalàries.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Classificar els pacients en el servei d’urgències per a la seva atenció en funció dels criteris de prioritat clínica.

Objectius específics:

 • Identificar pacients en situació de risc vital
 • Assegurar una valoració ràpida i sistemàtica dels pacients, identificant aquells que requereixen d’una atenció prioritària
 • Reduir el risc de complicacions en el procés de classificació de pacients
 • Gestionar la derivació dels pacients a l’àrea d’ubicació més adequada, considerant els recursos assistencials disponibles
 • Assegurar l’avaluació contínua dels pacients mitjançant revaluacions periòdiques que garanteixin les seves necessitats d’atenció
 • Utilitzar un model de comunicació estructurada per proporcionar informació del pacient, assegurant la transferència d’informació completa i la comprensió del receptor
 • Donar informació completa als pacients i famílies sobre els tractaments a realitzar i els temps d’espera, facilitant la comprensió de la seva classificació de triatge

Continguts:

 • Competències infermeres en el triatge
 • Assignació dels nivells de triatge
 • Aspectes clau en la valoració i reavaluació del pacient
 • Tècniques i eines del triatge
 • Estratègies de transferència d’informació eficaç
 • Habilitats comunicatives amb pacients i famílies

Professorat:

Lurdes Juanola. Infermera
  Infermera especialitzada en urgències. Postgrau en Simulació i Innovació Docent per a Professionals de la Salud a la FUB ( Fundació Universitària Bages), Postgrau Emergència Atenció Extrahospitalària Urgent a la Universitat de Girona., Postgrau de malalts crítics a la universitat Ramon LLull de Barcelona, Postgrau de Cures d’ infermeria en el Malalt Crònic realitzat a la universitat de Girona. Ajudant de coordinació de ATLS (Advanced Trauma Life Support) de la Universitat de Girona Docent col·laboradora de simulació clínica a Universitat de Girona i a Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.
  Cristina García. Infermera  
  Màster en cures d’infermeria al Malalt Crític al 2013 (UB), Postgrau en Patologia cardiovascular i/o respiratòria al 2015 (UAB), Postgrau en Emergències i catàstrofes al 2012 (UAB), instructora en Suport Vital Bàsic  i DEA  al 2017 (CCR). Infermera assistencial al Servei  d’ Urgències i al servei de Cirurgia menor ambulatòria al CSA Hospital de Igualada des de l’any 2009. Professora associada a la Universitat de Lleida, Campus Igualada des de l’any 2018. Infermera assistencial en extraospitalària d’events preventius/esportius AquaSoS 2015 i Docent en primers auxilis, SVB + DEA CardioSoS.

Informació general

Dirigit a:

Infermeria del Servei d’Urgències de qualsevol hospital

Modalitat:

Presencial

Calendari:

19 de juny 2019

Durada:

6 hores

Horari:

De 8:00h a 14:30h

Nº Places:

16 persones

Preu:

115€

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta