CUIDATS DEL PACIENT QUIRÚRGIC HOSPITALITZAT EN L’ÀREA DE COT (TCAI) (2)