Ecografia bàsica

Adquirir coneixements i habilitats en l’ús de l’ecografia aplicada a l’atenció del pacient agut

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Actualitzar coneixements i desenvolupar habilitats en l'ús de l'ecografia com a tècnica de diagnòstic, així com a element de suport en la realització de determinades tècniques.

Objectius específics:

 • Identificar els diferents dispositius d'ecografia
 • Aprendre el funcionament d'un ecògraf
 • Reconèixer les imatges fonamentals en ecografia i l’anatomia ecogràfica dels òrgans
 • Discriminar la presència de líquid, sang o aire en les diferents espais i cavitats
 • Aplicar els protocols internacionals per a la detecció d'alteracions, de forma ràpida i reproduïble
 • Practicar tècniques de punció de vasos amb ajuda ecogràfica i altres procediments
 • Integrar l'ús de l’ecografia en un entorn de treball interdisciplinari centrat en el pacient
 • Realitzar un anàlisi crític de la situació i emetre una judici clínic per tal d’escollir i prioritzar unes pautes d’actuació adequades

Continguts:

Continguts teòrics:
 • Funcionament i tipologia de dispositius ecogràfics, sondes i comandaments
 • Principis bàsics i imatges fonamentals
 • Indicacions, avantatges, inconvenients i limitacions de l'ecografia
 • Anatomia ecogràfica bàsica dels òrgans abdominals i toràcics
 • Orientació espacial i talls bàsics
 • Artefactes
 • Valoració ecogràfica de patologia abdominal més freqüent
 • Protocol fast- PREP. Vistes dels punts d'estudi. Grans vasos, ronyó, fons de sac pleural
 • Ecografia pleuro-pulmonar. Pneumotórax. Derrame pleuro-pericàrdic
 • Nocions bàsiques de ecocardiografia. Cor subcostal, paraesternal longitudinal i quatre càmeres
 • Vasos venosos i arterials per punció ecoguiada
Continguts pràctics:
 • Taller d’exploracions abdominals
 • Taller de protocol eFAST
 • Taller d’ecocardiografia bàsica
 • Taller de procediments ecoguiats
Centrar els objectius previs en tres àrees:

a. La patologia abdominal urgent

b. La patologia cardíaca i pulmonar aguda

c. L'ajuda ecoguiada en procediments freqüents

   

Metodologia:

 • Exposicions teòriques breus, utilitzant tecnologia de triple projecció (diapositives, ecografia en temps real i manipulació de l'operador)
 • Simulacions immersives a la consulta d'exploració

Tallers de treball (dia 1):

 • Presentació de casos clínics, vídeos normals i patològics.
 • Pràctiques tutoritzades amb instructor expert, amb ecògrafs de diferents prestacions adaptats a la medicina d'urgències. Es distribuiran en grups de 4-5 metges al voltant d'un ecògraf.
 • ·Simuladors biològics, plàstics i virtuals per a pràctiques de procediments.

Tallers de treball (dia 2):

 • Aplicació de l'ecografia mitjançant simulacions immersives de casos clínics

El procés formatiu d'adquisició de competències es basarà en la simulació com a formativa i serà de modalitat presencial.

Es dividiran els participants en dos grups de treball i cada un d'aquests tindrà un instructor i facilitador de referència, els quals guiaran l'activitat i amb qui realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a l'execució de cada cas clínic (debriefing).

Mentre uns participants realitzin el cas clínic, la resta de participants del grup visualitzaran en directe la seva execució des d'un aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit d'efectuar posteriorment una valoració i reflexió conjunta al debriefing.

- Repàs d'estàndards teòrics

- Briefing activitat

- Simulacions & Visualització en directe de la pràctica

- Debriefings sobre la pràctica de cada cas clínic

 

Professorat:

Ramon Nogue. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida. Director de formación postgraduada en Ecografía Clínica. Treasurer Winfocus Internacional. Hospital Universitario Santa María. Lleida.    José Alonso. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Barcelona. Coordinador de ecoSEMES-Catalunya. Profesor de Winfocus Internacional. Hospital Clínic Barcelona.   Gilmar Pugnet. Serv Urgencies. Hosp Juan XXIII Tarragona   Gabriel Jimenez. Serv UCI. Hosp Arnau Vilanova Lleida

Informació general

Dirigit a:

Metges (medicina intensiva, medicina interna, medicina familiar i comunitària i cardiologia)

Modalitat:

Presencial

Calendari:

9 i 10 de novembre 2023

Durada:

16 hores (2 dies)

Nº Places:

16 persones

Lloc:

Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida)

Acreditació:

en procés d'acreditació

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta