EDUCACIÓ EN NEUROBIOLOGIA DEL DOLOR

Activitat adreçada a fisioterapeutes que vulguin adquirir coneixements i habilitats en l'abordatge del pacient amb dolor, específicament a l'àrea de l'educació en neurobiologia del dolor i les habilitats comunicatives. El curs es desenvoluparà principalment a través de la metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant la visualització, anàlisi i reflexió de casos clínics simulats.

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

 • Utilitzar l'educació com a eina terapèutica per a l'abordatge de la persona amb dolor
 • Aplicar la PNE com a eina per promoure el canvi conductual de la persona amb dolor
 • Implementar l'ús de diferents recursos i habilitats comunicatives durant les sessions de

Objectius específics:

 • Redefinir a través de la PNE, el valor amenaçador que té el dolor per la persona
 • Utilitzar el llenguatge persuasiu com a eina per reestructurar els pensaments, creences i actituds mal adaptatives que té la persona en relació amb el seu dolor
 • Capacitar a la persona en l'adquisició d'habilitats i recursos per millorar l'autogestió del seu dolor
 • Aprendre a fer servir diferents recursos pedagògics i de comunicació per a millorar l'eficàcia i l'eficiència de la PNE

Continguts:

Introducció
 • Abordatge biopsicosocial de la persona amb dolor múscul-esquelètic: Els 3 pilars de la fisioteràpia
 • Abordatge de la persona amb dolor crònic: Hands on & Hands off
 • Que necessita el fisioterapeuta per abordar el pacient amb dolor crònic
 • Actualitzacions a l'abordatge del dolor múscul-esquelètic: Que ens diuen les guies de pràctica clínica
 • Tipus d'educació: De l'educació en salut a la PNE
 Conceptes generals
 • Indicacions de l'educació en dolor
 • Models d’educació en dolor
 • Principis i objectius de la PNE
 • Evolució al paradigma d'aplicació de la PNE: Més enllà dels coneixements
 • Aplicació de la PNE segons el mecanisme subjacent de dolor
 • Continguts bàsics en una sessió de PNE
 • Evidència científica i PNE
 Comunicació i PNE
 • Utilització de recursos comunicatius a l'hora d'implementar la PNE
 Visualització i anàlisi de casos clínics simulats

Metodologia:

El procés formatiu d'adquisició de competències serà en modalitat mixta. Constarà d’una part online, de visualització de presentacions teòriques basades en l’evidència, en format audiovisual, i d’una part presencial, de caràcter pràctic relacionada amb el treball d'experiències d'aprenentatge amb simulació clínica.

Professorat:

Aimar Orio Sallent Fisioterapeuta ICS - CAP de Cardedeu Can Borràs. Especialitzat en l'abordatge integral del pacient amb dolor musculesquelètic i, amb experiència en facilitar i implementar programes de formació a través de la simulació en graus i formació continuada a Espanya i Amèrica del Sud durant els darrers 3 anys. Màster en Fisioteràpia Manual Ortopèdica i Màster en Psiconeuroimmunologia clínica, Postgraus universitaris en Teràpia Manual i Cadenes Musculars. Actualment responsable de l'àrea de simulació a Fisioteràpia del Centre d'Innovació en Simulació 4D Health i professor associat al doble grau de Fisioteràpia i Nutrició a la Universitat de Lleida.

Informació general

Dirigit a:

Fisioterapeutas

Modalitat:

Mixta

Calendari:

16/09/2024 - 14/10/2024

Durada:

15 hores

Nº Places:

20 persones

Lloc:

Edifici de la Generalitat (Girona)

Acreditació:

en procés d'acreditació

Inscripcions i

més informació

contacta