Gestió infermera de la demanda

Posar en pràctica les competències infermeres necessàries per l’abordatge de problemes de salut espontanis que requereixen ser atesos el mateix dia

Objectius d'aprenentatge:

Objectiu general:

Entrenar i adquirir habilitats per donar una resolució immediata i preferent a demandes espontànies dels usuaris relacionades amb la salut.

Objectius específics:

 • Assegurar una valoració ràpida i sistemàtica dels pacients, identificant problemes i/o situacions, de vida o de salut, que requereixen d’una atenció prioritària
 • Actuar amb judici clínic i proporcionar una resposta òptima als problemes de salut plantejats per l'usuari
 • Desenvolupar activitats d’assessorament i educació a la persona relacionades amb la situació, el tractament i les mesures complementàries pertinents
 • Donar informació completa als pacients i famílies sobre el circuit a seguir, els tractaments a realitzar i els temps d’espera
 • Gestionar la derivació dels pacients al professional/dispositiu de referència, quan la situació ho requereix
 • Utilitzar un model de comunicació estructurada per proporcionar informació del pacient, assegurant la transferència d’informació completa a la resta de professionals

Continguts:

 • Marc normatiu de la gestió de la demanda
 • Competències infermeres en les demandes espontànies
 • El procés infermer: valoració, diagnòstics i pla terapèutic
 • Aspectes clau en la valoració del pacient: exploració física i exploració psicoemocional
 • Circuit i guies d'actuació d'infermeria per la resolució dels problemes de salut
 • Estratègies de transferència d’informació eficaç i treball en equip
 • Habilitats comunicatives amb pacients i famílies
 

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i serà de modalitat presencial, juntament amb una part no presencial de revisió de continguts teòrics.

La part presencial es durà a terme mitjançant l’exposició dels estàndards teòrics de l’activitat formativa i la posterior realització de casos clínics en el triatge hospitalari.

Els participants tindrà un instructor i facilitador de referència, els quals guiaran l’activitat i amb qui realitzaran les sessions de reflexió i retroalimentació posteriors a l’execució de cada cas clinic (debriefing).

Mentre un participant realitza el cas clínic, la resta de participants del grup visualitzaran en directe la seva execució des d’una aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una valoració i reflexió conjunta en el debriefing.

Informació general

Dirigit a:

Infermeria d'atenció primària

Modalitat:

Presencial

Durada:

6 hores

Nº Places:

12 persones

Lloc:

4D Health Innovation Simulation Center

Acreditació:

en proceso de acreditación

Procés d’inscripció:

info@4dhealth.com

Inscripcions i

més informació

contacta