Monica Navalpotro

Col·laboradora sanitària

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària; Màster en urgències i emergències per la UdL; col·laboradora docent al curs IMV (incidents múltiples víctimes) del màster d’urgències de la FUB; instructora SVA/SVI pel CCR; formació HEMS (helicopter emergency medical service); metgessa d’urgències hospitalàries i extrahospitalaries en base SEM terrestre i aèria.

Vols treballar

amb nosaltres