4DHealth_Converses reflexives. Habilitats en el debriefing