AVALUACIÓ I ASSISTÈNCIA INFERMERA AL PACIENT AMB DOLOR TORÀCIC