El 4D Health forma a 145 professionals d'atenció al donant de sang

El 4D Health forma a 145 professionals d'atenció al donant de sang

El Centre d’Innovació i Simulació 4D Health d’Igualada, amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, ha desenvolupat un programa formatiu relacionat amb l'atenció del donant de sang.

El recurs utilitza la metodologia de la simulació com a eix principal del curs. Es tracta d'una activitat que permet als participants millorar i posar en pràctica en diferents situacions les competències tècniques i comunicatives durant l'atenció al donant de sang, seguint criteris per acceptar-los o excloure’ls, en els contextos d’equip mòbil i de donació interna. L'objectiu de l’activitat és ampliar l'entorn d'aprenentatge i fomentar el pensament crític i la presa de decisions dels professionals a través de la visualització, l'anàlisi i la reflexió de casos reals simulats, juntament amb els seus facilitadors.

Durant els darrers 2 anys, 145 professionals d’infermeria i medicina del Banc de Sang i Teixits de Catalunya han participat en aque

st projecte formatiu innovador. Així mateix, la formació ja s’ha implementat també al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, i es té previst fer noves edicions a les Comunitats Autònomes de les Illes Canàries i Rioja, entre d’altres.

El 4D Health i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya tenen un conveni de col·laboració en el qual ambdues institucions tenen com objectius comuns i complementaris promoure la formació per a millorar la prevenció i atenció sanitària d’una forma se

gura i eficient.

El 4D Health té l’objectiu de millorar la seguretat en l’entorn salut i específicament la seguretat dels pacients, i ho duu a terme mitjançant una adquisició més segura i eficient de les competències dels profession

 

als de la salut, pacients i cuidadors, així com la prevenció dels errors en aquest àmbit.

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades.