Un centenar d’alumnes de Blanquerna realitzen activitats de simulació al 4D Health

Un centenar d’alumnes de Blanquerna realitzen activitats de simulació al 4D Health

Durant el mes de novembre, el centre 4D Health i la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull han desenvolupat activitats formatives de simulació amb un centenar d’alumnes de 4t curs del grau d’infermeria.

El projecte formatiu ha estat relacionat amb l’atenció inicial d’infermeria al pacient crític, i l’objectiu principal d’aquestes activitats ha estat que els alumnes poguessin posar en pràctica les competències relacionades amb reconèixer, tractar i proporcionar les cures d’infermeria a aquest tipus de pacient en la singularitat de qualsevol àmbit assistencial.

Es tracta d’un programa d’entrenament avançat que utilitza la simulació com a eina indispensable per a l’aprenentatge, en el que es treballa en escenaris d’alt realisme, molt propers a la vida real, i que segueix una metodologia docent basada en la pràctica reflexiva. Aquest també s’ha centrat en la prevenció de la repetició de l’error en salut, fent èmfasi sempre en el treball en equip interdisciplinari i en la seguretat del pacient.

Els exercicis de simulació que s’han dut a terme a les instal·lacions del 4D Health, centre de l’Ajuntament d’Igualada i gestionat pel CSSI, han brindat als alumnes l’oportunitat única d’entrenar i preparar-se d’una forma segura en contextos relacionats amb l’àmbit hospitalari, atenció primària i domiciliària, que aviat afrontaran en el món professional.

Durant el treball dels casos clínics els participants han posat en pràctica les competències tècniques infermeres relacionades amb la realització d’una anamnesi del pacient, que consisteix en recollir informació proporcionada pel mateix pacient durant una entrevista clínica, i la seva valoració completa inicial, col·laborar amb l’equip interdisciplinari realitzant les intervencions adequades a la situació clínica amb criteris de seguretat, la interpretació les proves complementàries bàsiques, i la preparació del material i la medicació necessària en funció de la situació clínica del pacient, entre d’altres. Així mateix, i no menys important, han pogut entrenar les competències transversals com son la capacitat de treballar en equip i comunicar-se eficaçment tant amb pacients i acompanyants, com amb la resta de companys de l’equip assistencial.

Per la creació i facilitació de les diferents activitats formatives el centre ha posat al servei de la universitat una gran varietat d’espais clínics, equipaments mèdics, de simulació i audiovisuals, facilitadors, col·laboradors sanitaris de diferents disciplines i especialitats, actors (pacients simulats) de diferents perfils, i tècnics de producció audiovisual, que han contribuït a la transferència de coneixements dels estudiants a la pràctica clínica real.

Les instal·lacions del 4D Health estan equipades amb un sistema audiovisual de càmeres robotitzades i micròfons disposats arreu de l’edifici. Aquest sistema ha permès enregistrar totes les simulacions que s’han dut a terme per, posteriorment, els docents poder revisar-les amb els alumnes, i així reflexionar sobre la pròpia actuació i la dels altres participants.

Les conclusions d’aquesta activitat han estat que la simulació, mitjançant la participació en escenaris i un “debriefing” posterior, és molt útil per millorar la comunicació, la capacitat de treball en equip i el grau de competència professional.